24 ធ្មេញទឹកកក

  • បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 24 Spikes Ice Grips Crampons Traction Cleats

    បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 24 Spikes Ice Grips Crampons Traction Cleats

    ការអាប់ដេតថ្មី 24 ដែកអ៊ីណុកដែកអ៊ីណុក៖ ការអាប់ដេតថ្មីនៃសំបកខ្យងមានដែកអ៊ីណុកចំនួន 24 និងស៊ីលីកូនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ វាងាយស្រួលពាក់ជាង និងមិនសូវងាយខូច។កំណាត់ដែកអ៊ីណុកដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្តល់នូវការអូសទាញដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៅលើដីផ្សេងៗគ្នា ឬលក្ខខណ្ឌដ៏អាក្រក់បំផុតផ្សេងទៀត រក្សាសុវត្ថិភាព និងគ្មានរបួស។